top of page

ANDRE BROKK

Spigelian brokk, Parastomal brokk, Obturatorius brokk,

MULTI-DENOMINATIONAL PRAYER CHAPELS

This is your Feature description. Write a short blurb explaining what the feature is and why it matters for visitors, customers or clients. Don’t be afraid to toot your own horn! Take this opportunity to emphasize the important benefits or key advantages.

Medical form with stethoscope

FLEXIBILITY AND CHOICE

This is your Feature description. Write a short blurb explaining what the feature is and why it matters for visitors, customers or clients. Don’t be afraid to toot your own horn! Take this opportunity to emphasize the important benefits or key advantages.

Doctor with Computer

ON CALL 24/7

This is your Feature description. Write a short blurb explaining what the feature is and why it matters for visitors, customers or clients. Don’t be afraid to toot your own horn! Take this opportunity to emphasize the important benefits or key advantages.

Doctor taking blood pressure of older patient

OPERASJON FOR ANDRE TYPER  BROKK

Brokk operasjoner har vært gjennomførte siden XXXX. Det er mange operasjonsmetoder som har sett dagens lys men ikke alle blitt den store suksessen som de skulle. Tidlig XX tallet begynte kirurger å velge kunstig nett som forsterkning i stedet for reparering av defekt med det "dårlige" vevet som allerede hadde sviktet. Dette førte til mye bedring i resultater hva gjelder residiv (at brokket kommer tilbake på samme sted).  I XX tallet begynte kirurger å bruke mer og mer kikkhull ved slike inngrep, spesielt hos de som hadde fått brokk igjen etter tidligere åpen operasjon og de som hadde behov for operasjon i begge lysker. Kikkhull metoden har nå blitt mer brukt på første gangs brokk på en side pga mindre smerter etter slikt inngrep.

LAPAROSKOPISK OPERASJON FOR LYSKEBROKK (TEP)

Det finnes hovedsakelig to kikkhull metoder for å operere på lyskebrokk; TEP (Total Ekstra Peritoneal) og TAPP (Trans Abdominal Pre-Peritoneal) operasjoner. TEP metoden innebærer at kirurgen går ikke inn i bukhulen med sine instrumenter men holer seg i bukveggen. TAPP metoden derimot innebærer at instrumenter er satt inn i buken for så å gå i samme område inne i bukveggen hvor brokk ligger.

Fordelen med kikkhull operasjon er at den gir liten fare for at brokk kommer tilbake, den gir mindre smerter etter operasjon en etter åpen operasjon og den gir lite fare for nytt brokk på samme sted. Den er optimal for å gjennomføre brokk operasjon på begge sider samt for å operere brokk som har kommet tilbake etter tidligere åpen brokkplastikk.

Ulempen med kikkhull operasjon er at den er dyrere å gjennomføre en Lichtenstein og den krever full narkose.

Spesialisten vil forklare inngrepet for deg i detaljer ved samtale og klinisk undersøkelse.

ÅPEN OPERASJON (LICHTENSTEIN)

Lichtenstein metoden er den mest brukte i Norge og i verden hvis vi ser videre. 

Fordelen med Lichtenstein er at den har vært billigare å gjennomføre sammenlignet med kikkhull operasjon, den er mulig å gjennomføre i lokal bedøvelse og den gir like lite far for residiv brokk som kikkhull operasjon. 

Ulempen er at kirurgen må igjennom område med nerver til huden, blir det skade på disse kan det føre til langvarende smerter (dette skjer sjelden). En annen ulempe er at selve inngrepet gir mer smerter etter operasjonen en etter kikkhull operasjon. 

Når operajsoner har vært gjennomførte i samme området som brokket ligger kan det vøre beste valg å gjennomføre Lichtenstein operasjon.  Spesialisten vil forklare dette til deg og hva inngrepet innebærer i detaljer ved  samtale og klinisk undersøkelse.

ÅPNE OPERASJONER UTEN NETT

I begynnelsen av 90 tallet begynte kirurger å velge kunstig nett for å gi bukveggen styrke i brokk området. Med dette ble faren for at brokk kom til bake, drastisk redusert. 
Det har ikke vært akseptert å legge nett inn hos barn og ungdom som trenger operasjon for brokk og i noen ytterst få tilfeller hvor pasient ser ut til å ikke tåle nett av noe grunnlag.  Det finnes mange metoder for å ordne med lyskebrokk uten nett. Den som har gode resultater i forhold til at den ikke bruker nett, er Shouldice teknikken. XXX

MULIGE KOMPLIKASJONER VED BROKKOPERASJON

Som ved alle kirurgisk inngrep kan det oppstå komplikasjoner. Det som kirurger frykter i denne sammenheng er 
1) Blødning. 
2) Infeksjon
3) Langvarende smerter etter inngrep.
4) Seroma ( Væske ansamling i brokksekk)
Alle disse komplikasjonenen er sjeldne.

bottom of page