top of page

BESØK TIL SPESIALIST.

Medical form with stethoscope

DIN HISTORIE (ANAMNESE)

Hos spesialisten vil samtalen innledningsvis handle om din sykehistorie vedrørende brokk ditt og eventuelt andre viktige helseopplysninger. Særlig er informasjon om tidligere operasjoner, sykdommer, legemiddelbrukog allergier viktige for å skreddersy en god behandlingspakke til deg. I tillegg vil informasjon om yrke og omstendigheter på arbeidssted kunne være vesentlige i forhold til sykemelding, bruk av smertestillende  osv. Hos oss vil du møte profesjonelle helsepersonell og spesialister hvor tillit og respekt er nøkkelsteinene for å yte en best mulig pasientbehandling som passer deg. All informasjon rundt din sykehistorie blir selvfølgelig behandlet som sensitiv informasjon der taushetsplikten gjelder for alle våre medarbeidere.  

Taking blood pressue

KLINISK UNDERSØKELSE

Etter at historie (anamnese) er ferdig kartlagt, blir det utført kliniske undersøkelser som innebærer;

1) Undersøkelse av brokket. Dette blir gjennomført med pasienten i både stående og liggende stilling fordi brokket kan oppføre seg annerledes ved disse stillingene. Pasienten kan også bli bedt om å presse ut magen (Valsalva manøver), spenne magemuskler og hoste. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre ultralyd av brokket.

2) Lytte etter bilyder i hjerte og lunger

3) Blodtrykksmåling

683891.jpeg

BILDEDIAGNOSTIKK

Ultralyd er velegnet for diagnostikk av brokk generelt som lyskebrokk, lårbrokk,  navlebrokk, epigastrial brokk og arrbrokk. Ved uklar bildefremvisning eller usikkerhet oppstår av ultralyd, blir det gjerne utført tilleggsanalyse ved hjelp av CT eller MR for videre diagnostisering. 

Har pasienten tidligere vært til CT eller MR før den klinisk undersøkelse kan det allikevel være grunnlag for å gjennomføre en ultralydundersøkelse fordi ultralyd gir en dynamisk undersøkelse i motsetning til CT og MR, som kan være avgjørende for å diagnostisere.

Surgeons

RÅD FRA ANDRE SPESIALISTER

Av og til  kan brokk være kompliserte  spesielt  med tanke på store arr-eller parastomalbrokk der tarmen går igjennom bukveggen etter utlagt tarm. I slike tilfeller kan det være nødvenig å innhente kunnskap og råd fra andre kolleger som driver med akkurat slike behandlinger. Spesialister hos oss er alltid oppdaterte på ulike behandlingsalternativer og leter alltid etter optimal  behandling for sine pasienter uavhengig om behandlingstilbudet er på egen klinikk.

Kristinn Eiriksson MD Ph.D

HVOR KAN MAN GÅ FOR Å FÅ VURDERING?

Dr Kristinn Eiriksson M.D. Ph.D. FRCS har jobbet i flere år med brokk problematikk. Gjennomført hundredevis av brokk operasjoner i sin karriere. Han har erfaring med alle typer brokk og har gjennomført både åpne og kikkhulls (laparoskopiske) operasjoner. Mer om kirurgen her.

bottom of page