top of page

Mindre smerter etter laparoskopisk operasjon for lyskebrokk en etter åpen operasjon.

Ny meta-analyse på temaet laparoskopisk teknikk vs åpen teknikk for lyskebrokk var publisert i journalen Hernia, juni 2019. Den gjennomgangen hvor 12 artikkler med total 3966 pasienter ble analysert. Resultatet viste ingen forskjell på faren at brokk kommer tilbake (residivrate). Angående smerter både kortvarige og langvarige viste seg at laparoskopisk teknikk var bedre.

.

Hernia, June 2019, Volume 23, Issue 3, pp 461–472. Open versus laparoscopic mesh repair of primary unilateral uncomplicated inguinal hernia: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. N. L. Bullen, L. H. MasseyS. A. AntoniouN. J. SmartR. H. Fortelny

TEPOperasjon_edited.jpg
bottom of page