top of page

Er kunstig nett trygt ?

Diskusjon om at nett er årsak for kroniske smerter etter lyskebrokk operasjon er noe som er pågående samt en del rettssaker er foretatt på grunn av dette temaet i USA.  Faktum er at bruk av kunstig nett ved brokk operasjon minsker fare for nytt brokk på samme sted (2,3). To meta-analyser har og vist at ved bruk av nett versus kun sutur, har gitt mindre smerter etter brokk operasjon (2,3). Både fiksering teknikk og tyngden av nettet kan spille rolle i denne sammenheng selv om det finnes studier som ikke viser noe forskjell (4,5)

En ny studie (prospektiv observational study) publisert i ANZ journal of surgery (november 2019) tok for seg 1680 lyskebrokk operasjoner gjennomført på 1366 pasienter (1).  Hovedsakelig menn. Målet med studien var å se på smerter før og etter lyskebrokk operasjon. Her var det gruppe som fikk utført åpen operasjon (Lichtenstein) og kikkhull operasjon (TEP). Spørreskjema var lag for pasienter før inngrep angående smerter og igjen en uke og 12måneder etter inngrep. 

Forskerene kom frem til var at sammenlignet med smerter før inngrepet fikk pasientene signifikant bedring av sine smerter uansett hvilken type operasjon ble brukt. Det var få pasienter som fikk kroniske smerter etter inngrep. 

De konkluderte med at deres resultater støtter annen evidens om at kunstig nett ved lyskebrokk operasjon fører ikke til uakseptabel høy frekvens av kroniske smerter etter inngrep. 

 

1) Bridget Watson  Jessica Roberts  Bruce Dobbs  Ross Roberts, Is inguinal hernia mesh safe? A prospective study, ANZ Journal of Surgery Early View. First published: 30 November 2019

https://doi.org/10.1111/ans.15518

2) Simons MP, Aufenacker T, Bay‐Nielsen M et al. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. Hernia 2009; 13: 343– 403.

3) Amato B, Moja L, Panico S et al. Shouldice technique versus other open techniques for inguinal hernia repair. Cochrane Database Syst. Rev. 2009; 4: CD001543

4) Gutlic N, Rogmark P, Nordin P, Petersson U, Montgomery A. Impact of mesh fixation on chronic pain in total extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP): a nationwide register‐based study. Ann. Surg. 2016; 263: 1199– 206.

5) Hoyuela C, Juvany M, Carvajal F et al. Randomized clinical trial of mesh fixation with glue or sutures for Lichtenstein hernia repair. Br. J. Surg. 2017; 104: 688– 94.

Image by Ricardo Gomez Angel
bottom of page