top of page

Bruk av robot ved lyskebrokk operasjoner.

To fag artikler ble publisert i juni 2019, i journalen Hernia. Begge tar for seg sammenligning av laparoskopisk teknikk med og uten robot. Begge artikler kommer frem til konklusjon at operasjon med robot er like trygg og har sammenlignbare resultater ellers med den tradisjonelle laparoskopiske teknikk (TEP og TAPP). Med hjelp av robot oppnår man bedre ergonomi og har økte muligheter for å jobbe nøyaktig i smale områder, sammenlignet med vanlig laparoskopisk teknikk. Fordeler med robotkirurgi har ikke vært påviste enda for den nye lovende teknikken.

Hernia. 2019 Jun;23(3):509-519. doi: 10.1007/s10029-019-01965-1. Epub 2019 May 15.
Robotic inguinal hernia repair: is technology taking over? Systematic review and meta-analysis.
Aiolfi A, Cavalli M, Micheletto G, Bruni PG, Lombardo F, Perali C, Bonitta G, Bona D

Hernia, June 2019, Volume 23, Issue 3, pp 473–484. Primary inguinal hernia: systematic review and Bayesian network meta-analysis comparing open, laparoscopic transabdominal preperitoneal, totally extraperitoneal, and robotic preperitoneal repair. A. AiolfiEmail authorM. CavalliG. MichelettoF. LombardoG. BonittaA. MorlacchiP. G. BruniG. CampanelliD. Bona

Robot.jpg
bottom of page