top of page

Kunstig nett for navlebrokk gir mindre fare for at brokk kommer tilbake etter operasjon.

Ny meta-analyse på temaet nett vs ikke-nett for navlebrokk hos voksne, ble publisert i International Journal of Surgery i januar 2019. Etter gjennomgang av over 600 artikler på temaet ble det kun 4 (total 620 pasienter) som stod igjen med godt nok kvalitet for å bli inkludert i denne meta-analysen. 

Det var mindre forekomst av residiv hos gruppen med nett.  

Komplikasjoner ellers etter operasjon var ikke signifikant forskjell på i mellom gruppene; Sårinfeksjon , blødning (hematoma)  og Seroma.

Kilde:Donna Shresthaa , Alice Shresthab , Badri Shresthac. Open mesh versus suture repair of umbilical hernia: Meta-analysis of randomized controlled trials, International Journal of Surgery 62 (2019) 62–66

2018-08-21 10.47.27.jpg
2018-08-21 10.29.41.jpg
bottom of page