top of page

Kroniske smerter etter laparoskopisk lyskebrokk operasjon. 

Opp til 6-7% av pasienter får kroniske smerter etter laparoskopisk (kikkhull, TAPP) operasjon for lyskebrokk. Kroniske smerter definert som vedvarende smerter i mer en 6 måneder etter operasjon. Studie fra danske brokk registeret, publisert i Surgery Today, hadde det mål å finne ut prevalens av kroniske smerter etter slike inngrep først 5 årene. Rett i underkant av 1400 brokk pasienter ble inkludert fra danske brokk registeret, som har oppfølgings rate på nærmest 100%.Metoden var at pasienter ble følgt opp med spørreskjema spesielt laget med tanke på smerter i lyske (Inguinal Pain Questionnaire). Minimal 1 års oppfølging var satt som krav til å være med i studien. 

2018-09-04 15.37.31.jpg

Hoved funn i denne studien viste at kroniske smerter avtar første 5 årene etter inngrepet og det er spesielt drastisk bedring ved 3,5 år etter operasjon (10,2 vs 5,4%, p<0,003). Ingen spesielle faktorer skilte seg ut som forskjell i mellom de som ble bedre og de som ikke ble det, etter 3,5 år.

Kilde:Öberg, S., Andresen, K. & Rosenberg, J. Surg Today (2018) 48: 796. https://doi.org/10.1007/s00595-018-1664-5

bottom of page