top of page

Ultralyd er god metode for å finne lyske og lårbrokk med ingen klinisk tegn. 

Oversiktsartikkel og meta-analyse publisert i Eur Radiol. mai 2018, viste ut i fra 16 studier som den meta-analysen tok for seg, at positiv predictive value (PPV = antall true positiv/(antall true positiv+ antall false positiv)) var 85,6% (95% CI, 76,5-92,7% ) for diagnostikk av lyskebrokk uten kliniske tegn. 

Den samme studien viste og at ultralyd var god metode for å differensers mellom lyskebrokk og lårbrokk. 

Kilde:Eur Radiol. 2018 May 14. doi: 10.1007/s00330-018-5489-9. [Epub ahead of print]

683891.jpeg
bottom of page