top of page

Laparoskopisk behandling er bedre en åpen teknikk ved behandling av primer lysebrokk hos kvinner

Studie publisert i Surgical Endoscopy  tok for seg resultater fra laparoskopisk vs åpen teknikk for lyskebrokk hos damer. Tallene var hentet fra nasjonal registrer i Sverige. Antall brokk var 13,945. Total hadde 649 fått residiv av brokk (4,6%). 

Laparoskopisk metode ga mindre residiv ved lyske brokk (1,8% vs 6,3%, p<0,001) og ved lårbrokk (2,2% vs 5,5%, p=0,005). Det var ikke forskjell i mellom type kikkhullsmetode som ble brukt. Konklusjon av denne studien var at laparoskopisk metode gir mindre far for nytt brokk på samme sted en åpen teknikk. 

Kilde: Surg Endosc. 2018 Jun 15. doi: 10.1007/s00464-018-6270-5. [Epub ahead of print]

Fitness Class
bottom of page